Bornholms Sejeste Motionister

Vi træner for livet.

Det er ganske vist……

Så vidt vides var proceskonsulent på forløbsprogram for KOL patienter, Birgitte Eybye Nielsen fra kommunen, i kontakt med Danmarks Lungeforening den 28. februar 2012, for at undersøge muligheden for et samarbejde

Den 10. marts blev der inviteret til Netværksmøde på Bornholms sygehus. Hvor Birte Hjernø kontaktede Birgitte, fordi Birte længe havde søgt muligheder for fortsat træning og netværk dannelse efter rehabiliterings forløb.

Her blev dannet en gruppe af interesserede KOL patienter, som ville prøve at oprette et netværk for lungesyge under Danmarks Lungeforening, til fortsat træning/motion, som er så vigtigt for KOL Patienter. Birte blev kontakt person til Birgitte på kommunen.

De var ude og se på gymnastiksal og fik den. Birte var dog ikke tilfreds, da der manglede maskiner. Michael Haagensen, fysioterapeut på sygehuset, fik en aftale i stand, så der fremefter kunne trænes 1 time en gang om ugen på sygehuset, og Michael kommer på visit, for at holde motivationen ved lige.

Der var interesserede nok til at danne en netværksgruppe, men der manglede struktur og handlekraft i gruppen.  Nogle arbejde med Danmarks Lungeforening, andre med LungePatient, andre igen gik solo.

Niels fortæller: Jeg er 65 år. Jeg fik at vide, jeg havde KOL for et halvt år siden. Fik tilbud om at gå til træning og komme på KOL kursus. Her var bl.a. Hanne Jytte også. Hun fik overtalt mig til at komme til informationsmøde angående TrygLuft og træning på sygehuset. Har forbedret mit lungetal med 15 %.

Vivi fortæller: Efter en lungebetændelse i 2010 fik jeg konstateret KOL. Har vidst i nogle år, at det ikke var helt godt, blev hurtigt forpustet. Slog det hen med at ” jeg er nok ved at blive gammel”. Fik tilbud af lægen om at komme på KOL kursus + træning igennem kommunen. Har fået det meget bedre og håber at min indsats i TrygLuft kan hjælpe andre, der tror de bare er ved at blive gamle.

Birte fortæller: Efter at have været til rehabilitering på Hillerød Sygehus, så var der ikke noget tilbud fra kommunen om vedligeholdelses trænings bagefter. På Bornholm var der heller ikke tilbud om træning. Får igen tilbudt rehabiliterings kursus for KOL patienter på Bornholms hospital. Birte er så heldig at komme med på det første forløbsprogram for KOL patienter. DVS. Indeholder teori og specialiseret genoptræning. Hvorefter hun melder sig under fanerne efter stormødet på hospitalet. Birte har en meget lav lungefunktion og ved at træning er en vigtig del af hverdagen for at få en tålelig hverdag til at fungere.

 Jane fortællere: Efter en kræftsygdom i 2010, med operation, kemo, strålebehandlinger, hvor immunforsvaret ryger helt i bund, får jeg tilbudt en afklaring hos en psykolog. Under disse samtaler gør psykologen mig opmærksom på, at jeg bliver nød til at forholde mig til, at jeg skal acceptere jeg har KOL. Jeg har meget svært ved at ville acceptere dette. Efter 3. gang får jeg verbalt et gok i nøden og skal tage det alvorligt. Jeg får taget en lungetest hos min læge, som konstaterer jeg har KOL. Lægen henviser mig til rehabiliterings kursus i KOL gennem kommunen på Lunden. Jeg føler mig med det samme hjemme her, blandt ligesindede. Jeg finder ud af hvad motionstræning virkelig betyder og vi bliver enige på holdet om at fortsætte at træne sammen efter kursus. Efter megen søgen kommer vi i kontakt med Birte på sygehuset. Efter et par trænings timer, bliver jeg inviteret med til bestyrelsesmøde i august. Jeg får lyst til her at dele min erfaring om struktur og målrettet handlekraft for bestyrelsesarbejde. Jeg indrømmer at det nok var mig der skubbede på i retning af en lokal forening 🙃

Efter vi er blevet en folkeoplysende frivillig forening, har vi fundet et fælles mål. Vi har en ting til fælles. Det er at gøre en forskel og hjælpe andre KOL patienter og andre lungesyge og deres pårørende med en målrettet chance for styrketræning/motion efter rehabiliterings kursus og for andre der endnu ikke har haft den mulighed om fortsat træning, som er af stor betydning for en bedre livskvalitet i hverdagen.

AT lave et netværk af soicialt samvær, hvor vi har tid til snakken, om det at leve med en lungesygdom.

AT lave oplæg med forskellige temaer, der kan være til glæde og gavn og muligheden for at stille de mange spørgsmål, der opstår og udveksle erfaringer.

AT formidle nyheder ud til jer, når de er der.

AT skabe nye venskaber og godt kammeratskab med ligesindede.

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 23:11

Hello Friend,

This is the story of my life. I was diagnosed with esophageal cancer. It has defied all forms of medical treatment, and right now I have only

04.04 | 16:12

"havde lige en dame i telefonen der spurgte om træningstider. Nu har i rettet det godtnok, hun foreslog at i skriver mail ud så nye medlemmer ved hvor vi er

09.01 | 11:19

er holdet i svømning startet om mandagen i det nye år 2022

29.11 | 07:08

hvor er det dejligt at komme til noget man har brug for takker for jeres vendelighed Lone Karlsson